Koronavirus 2019-nCoV

Upozornění

OČKOVÁNÍ COVID-19 V ORDINACI Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NENÍ ZATÍM MOŽNÉ.

Pro zájemce o očkování osob 12+ bez registrace a rezervace je možné využít očkovací místo ve Fakultní Thomayerově nemocnici, pavilon F (vakcína Comirnaty/Pfizer) nebo další místa zde: https://ockoreport.uzis.cz/ 

Termíny přeočkování u vakcín schválených pro osoby od 12 let: Comirnaty (Pfizer) - přeočkování po 21 dnech, Spikevax (Moderna) - přeočkování po 28 dnech.
-------------------------------------------------------------------
Nová pravidla Covid - ke stažení

covid nová opatření od 18.02.2022.pdf

-------------------------------------------------------------------

Karanténa

 • Karanténa se týká všech už i očkovaných osob, které byly v kontaktu s nakaženým v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před prvními příznaky jeho nemoci, nebo u asymptomatických 2 dny před průkazem pozitivního testu.
 • Karanténa je stanovena na 5 dní (den provedení testu COVID+ (COVID pozitivní) osoby se nepočítá). Dále je ale třeba monitorovat zdravotní stav a  osoba po kontaktu dalších 5 dní musí nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu.
 • Pokud je osoba v karanténě bez příznaků, PCR test už se nedělá.
 • Pokud se během následujících 14dní od kontaktu s COVID+ osobou objeví příznaky, je ale nutné absolvovat PCR COVID-19 test.

Karanténu nám prosím nahlaste formou emailu detskylekar-vokovice@seznam.cz. Do mailu napište jméno dítěte, datum narození, datum posledního kontaktu s nakaženým (nebo datum testu osoby ze stejné domácnosti) a příznaky případného onemocnění. Popřípadě datum do kdy karanténu máte, pokud ji určila hygiena.

Posléze nám prosím napište do mailu i výsledek testu pokud je negativní!
V případě pozitivity lépe zavolejte či  napište.


PCR pozitivní osoby

 • Doba izolace nemocných byla zkrácena na minimálně 5 dní (den testu se nepočítá, je dnem nultým), izolaci lze ale ukončit až po odeznění příznaků a to když COVID+ osoba už více než 2dny žádné příznaky nevykazuje.
 • Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace 
 • Závěrečný PCR test se nedělá.


Žádanka při příznacích infektu
V případě příznaků infektu Vám samozřejmě žádanku vystavíme my nebo hygiena. Využijte možnost 5 PCR testů zdarma. Žádanka je digitální, lékařem vložena on-line do systému, nic se neposílá emailem ani nevyzvedává osobně (papírově či jinak). Žádanka je přístupná všem pracovníkům odběrových míst v celé ČR, bez omezení. Na Vás je pouze zarezervovat si termín v libovolném odběrovém místě a dostavit se tam s kartičkou pojištěnce.

Opět se dostáváme často do situací že není možnost telefony stíhat zvedat, proto můžete v případě nemožnosti se dovolat dojít i na dobrovolný PCR test (děti do 18let a očkovaní mají 5 PCR testů měsíčně zdarma)

Pozitivní antigenní test ve škole
Při pozitivitě antigenního testu při screeningovém testování ve školách by Vám pro dítě měla vystavit škola potvrzení o pozitivitě testu, následně byste se měli, ideálně po objednání, dostavit na odběrové místo, kde Vám žádanku na PCR test vystaví na základě potvrzení ze školy a test provedou. Nemělo by nutno nás o žádanku žádat, je to snaha o to ulevit systému.

Pro očkované
Nyní už i pro očkované platí karanténa po kontaktu s COVID + osobou. Karanténa se týká všech osob které byly v kontaktu s nakaženým v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před prvními příznaky jeho nemoci, nebo u asymptomatických 2 dny před průkazem pozitivního testu.

Karanténa je stanovena na 5 dní (den provedení testu COVID+ osoby se nepočítá). Dále je ale třeba monitorovat zdravotní stav a osoba po kontaktu dalších 5 dní musí nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu.

Pokud je osoba v karanténě bez příznaků, PCR test už se nedělá.

Pokud se během následujících 14dní od kontaktu s COVID+ osobou objeví příznaky, je ale nutné absolvovat PCR COVID-19 test.

I pokud nevíte o kontaktu s nakaženým a jevíte příznaky onemocnění COVID-19, je třeba PCR test absolvovat!
-------------------------------------------------------------------
Postup k získání Evropského certifikátu po prodělané nemoci COVID-19, očkování, či provedení antigenního nebo PCR testu

Lze jej získat na webu https://ocko.uzis.cz

 • Máte-li rodné číslo a občanský průkaz, zatrhněte 1. volbu
 • Nemáte-li, zvolte 2. volbu (mobilní telefon a emailová adresa, kterou jste uvedli při testování či očkování, jméno) – tato volba je vhodná pro děti bez OP či cizince
 • Zadejte jednorázový PIN kód, který Vám dorazí na uvedený mobil
 • Stáhněte a/nebo vytiskněte certifikát, který se následně objeví


Ošetřování Člena Rodiny (OČR) v případě karantény

V případě uzavření školy či celé třídy z důvodu karantény, vydává „ošetřovačku“ samotná škola. Tiskopisy mají k dispozici školy, či je možné si je stáhnout na adrese – https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd. S podrobnými informacemi na adrese – https://www.mpsv.cz/osetrovne.

OČR u karantén je možné jenom pro děti do 10 ti let. Tímto nám také ulehčíte práci.

CV případě karantény při jiném kontaktu, kdy škola není uzavřená nebo z důvodu izolace (onemocnění Covid-19), vystavuje Ošetřování Člena Rodiny naše ordinace.
-------------------------------------------------------------------
 Ke stažení
----------------------------------------------------------------------------
Certifikáty COVID a žádanky na testování dětí z nemedicínských důvodů
covid-19-ockovaci-portal.pdf 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Očkování

Vážení, k dnešnímu datu 31.3.2021 platí doporučení vakcinologů k očkování dětí, tedy očkování nepřerušovat a neodkládat a to především u kojenců a batolat, jak neživé vakcíny, tak spalničky. Při přerušení očkování existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle.

Dotazník-před-očkováním-proti-covid-19-nezletilí-12-15-let-1.pdf
Informace-k-ockovani-nezletilych-ve-veku-12-15-let.pdf
Leták-očkování-nezletilí_rev1.pdf

Covid-19-ockovaci-portal1.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------
Doplnit lékárničku
Prosím pokud mohu poprosit, doporučila bych , vybavte se domácím CRP a močovými papírky Dekaphan, či Hexaphan, lze zakoupit v lékárně, ať jste co nejvíce mobilní a nejsoběstačnější bez nutnosti se exponovat riziku. Jsem stále k dispozici v ordinaci buď na ordinačním čísle - privátním mobilu, nebo mailu.
Dekaphan (10) navíc oproti Hexaphanu(6) umožňují odlišit lépe močové infekce a potíže s vylučovacím systémem.

Proč CRP a papírky:
Když má dítě horečku a nic moc k tomu v klinickém stavu, podle čeho se orientovat dál, je dobré pomoci si nějakým dalším vyšetřením. Potřebujeme především odlišit bakteriální onemocnění, které může navíc rychle postupovat, a které vyžaduje antibiotika, od onemocnění virového, na které antibiotika nezaberou, ale léčí se tzv, symptomaticky, tzn. léčbou se snažíme mírnit příznaky.

Pomohou nám papírky na moč a právě CRP.
CRP - Substance, kterou tělo vytváří při zánětu různého původu v jeho časné fázi, na začátku. Rychlý a vysoký vzestup CRP (typicky na hodnoty nad 60 mg/l) doprovází především akutní bakteriální infekce - nutnost ATB, méně obvykle také mykotické infekce. Virové infekce naproti tomu bývají charakterizovány relativně malým vzestupem CRP (zpravidla pod 40 mg/l), ale i zde v některých případech můžeme vidět vysoké hodnoty (rotaviry, noro viry, chřipka, asi i covid). Stanovení velikosti CRP proto napomáhá v rozhodnutí, zda zahájit léčbu antibiotiky, resp.může pomoci v souhrnu s dalšími nálezy nasměrovat k diagnóze. Úspěšná antibiotická terapie se pak projeví rychlým poklesem CRP, naopak při neúspěšné léčbě přetrvává zvýšení. Zde jen doplním, že empiricky však víme, že i mnohé bakteriální infekce mohou probíhat i bez většího zvýšení CRP, obzvláště když neprobíhají s velkou rychlostí.
zde pěkný článek:
https://www.alphega-lekarna.cz/web/consumer-facing/crp-test
níže videonávod

K papírkům:
Zánět ledvin často aspoň v prvopočátku a u menších dětí začíná horečkou bez dalších zjevných projevů. Proto je dobré vyšetřit k vysokému CRP a tzv.němé ostatní klinice - tedy minimálním dalším projevům krom horečky a schvácenosti, také moč. Někdy může člověka až překvapit, jak velmi rychle se zánět močových cest šíří. Při tom se objevují změny v močových parametrech. Obyčejně se na papírku barví krev, leukocyty, protein a tzv. nitrity, produkty metabolismu baktérií.

Záludný chyběním některých projevů bývá ale třeba i zánět středouší, který ale povětšinou nasedá na akutní respirační infekt, virózu, takže CRP může být nejprve nízké a pak v druhé době vyleze. Atd.

Viry povětšinou moc CRP nezvyšují, i když některé (třeba rotaviry, noro viry, chřipka a jistě i covid), jsou schopné CRP taky vyhnat do větších hodnot.
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------