Koronavirus 2019-nCoV

Karanténní opatření v souvislosti s covid - info Ministerstva zdravotnictví
Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.
„Opatření vydáváme dnes po důkladné konzultaci s hygieniky. Do materiálu jsme zapracovali jejich konstruktivní připomínky. Aby se s novým postupem měli čas seznámit praktičtí lékaři, opatření vejde v účinnost 1. září,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR, Jarmila Rážová.
Izolace u osob, kterým bylo RT PCR testem prokázána přítomnost SARS-CoV-2 a nemají příznaky onemocnění COVID-19, se nově nařizuje v minimální délce trvání 10dnů. U pozitivně testovaných osob, které mají příznaky onemocnění COVID-19 se doba izolace upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku. Izolace se ukončuje po uplynutí stanovené doby bez PCR testu, s výjimkou osob pracujících ve zdravotních a sociálních službách, kde je vyžadováno ukončení PCR testem. PCR test u těchto pracovníků se provede 10. den izolace, v případě pozitivního výsledku se zopakuje za dalších 5 dní.
Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření určeny jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým, se nařizuje karanténní opatření v minimální délce 10 dnů. Doba karanténních opatření se počítá ode dne posledního kontaktu. Nařizuje se provést jeden PCR test mezi 1. a 5. dnem a druhý PCR test 10. den. V případě pozitivního testu se osoba izoluje. V případě negativního testu a absenci klinických příznaků lze karanténní opatření ukončit.
V případě, že osoby jsou dlouhodobě PCR pozitivní a bez příznaků onemocnění COVID-19, a potřebují z podložených důvodů osvědčit bezinfekčnost, provede se některé z alternativních laboratorních metod (např. LAMP, antigenním test anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích).
Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,

pokud se vaše dítě dostalo do kontaktu s potvrzeným případem onemocnění Covid-19.


Prosím informujte hygienickou stanici o vydání první žádanky na odběr, nás emailem o této vzniklé situaci informujte.

U vašeho dítěte je nutné nařídit domácí karanténu od posledního kontaktu,na 10 dnů (podle přítomnosti Vašeho dítěte ve škole). Karanténa znamená, že vaše dítě nebude vycházet na veřejnost, bude se zdržovat v domácím prostředí. V domácnosti zaveďte taková opatření, aby se minimalizovalo riziko přenosu možné nákazy na další členy domácnosti. To znamená: hodně a často větrejte, vyčleňte vašemu dítěti předměty běžného užívání v domácnosti jen pro ně, všichni si často myjte a případně i dezinfikujte podle možností ruce, domácnost často na vlhko uklízejte, dezinfikujte WC, vodovodní baterie a často dotýkané plochy (kliky, apod.). Domácí karanténa se týká pouze vašeho dítěte, ne ostatních členů domácnosti.

Vaše dítě během karantény má absolvovat 2x vyšetření výtěru nosohltanu k vyloučení akutní nákazy. První vyšetření má být 1.-5. den od posledního kontaktu, druhé vyšetření 10. den karantény. Karanténa končí po obdržení negativního výsledku druhého testu.

Tuto situaci nám nahlašte, můžeme v případě potřeby vystavit potvrzení o ošetřování člena rodiny. 

Žádanky k 1. vyšetření bude vydána hygienickou stanicí, na vystavení druhé žádanky se domluvte s námi. 

 Na webu Ministerstva zdravotnictví ČR je zveřejněn seznam odběrových míst v Praze včetně odběrových hodin, některá střediska jsou otevřena i během víkendu. Zvolte si odběrové místo podle vašeho uvážení, někde je i možnost on-line objednání. Na odběr je možné jet pouze individuální dopravou (automobil, pěšky v docházkové vzdálenosti, s ochrannými pomůckami – minimálně rouška). Žádanku nedostanete vy, ale bude zaslána do elektronického systému laboratoří, všechny laboratoře mají do tohoto systému přístup. Podle dokladů a průkazky pojišťovny bude žádanka vašeho dítěte v systému vyhledána na místě před odběrem.

Děkuji za pochopení a spolupráci. M.Ryjáčková

​Kontakt na hygienu:

Pobočka Severozápad

Nechanského 1, 160 00  Praha 6

jarmila.stovickova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+ 420 235 365 828 (sekr.)

+ 420 235 361 116

+ 420 235 361 116 (fax)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Manuál k eRoušce 2.0.

Vážení rodiče, pacienti,
zde je zpracovaný manuál k eRoušce, která je
součástí projektu Chytré karantény. Nová aplikace je aktivním nástrojem v boji proti šíření koronaviru. Protože jsme si vědomi, že řada lékařů přijde do kontaktu s lidmi, kteří tuto aplikaci budou požívat připravili jsme pro ně praktický manuál. V něm najdete nejen popis, jak eRouška funguje, ale zároveň i všechny důležité odpovědi na otázky, které mohou přijít od pacientů.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Očkování

Vážení, k dnešnímu datu 31.3. platí doporučení vakcinologů k očkování dětí, tedy očkování nepřerušovat a neodkládat a to především u kojenců a batolat, jak neživé vakcíny, tak spalničky. Při přerušení očkování existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnit lékárničku
Prosím pokud mohu poprosit, doporučila bych , vybavte se domácím CRP a močovými papírky Dekaphan, či Hexaphan, lze zakoupit v lékárně, ať jste co nejvíce mobilní a nejsoběstačnější bez nutnosti se exponovat riziku. Jsem stále k dispozici v ordinaci buď na ordinačním čísle - privátním mobilu, nebo mailu.
Dekaphan (10) navíc oproti Hexaphanu(6) umožňují odlišit lépe močové infekce a potíže s vylučovacím systémem.

Proč CRP a papírky:
Když má dítě horečku a nic moc k tomu v klinickém stavu, podle čeho se orientovat dál, je dobré pomoci si nějakým dalším vyšetřením. Potřebujeme především odlišit bakteriální onemocnění, které může navíc rychle postupovat, a které vyžaduje antibiotika, od onemocnění virového, na které antibiotika nezaberou, ale léčí se tzv, symptomaticky, tzn. léčbou se snažíme mírnit příznaky.

Pomohou nám papírky na moč a právě CRP.
CRP - Substance, kterou tělo vytváří při zánětu různého původu v jeho časné fázi, na začátku. Rychlý a vysoký vzestup CRP (typicky na hodnoty nad 60 mg/l) doprovází především akutní bakteriální infekce - nutnost ATB, méně obvykle také mykotické infekce. Virové infekce naproti tomu bývají charakterizovány relativně malým vzestupem CRP (zpravidla pod 40 mg/l), ale i zde v některých případech můžeme vidět vysoké hodnoty (rotaviry, noro viry, chřipka, asi i covid). Stanovení velikosti CRP proto napomáhá v rozhodnutí, zda zahájit léčbu antibiotiky, resp.může pomoci v souhrnu s dalšími nálezy nasměrovat k diagnóze. Úspěšná antibiotická terapie se pak projeví rychlým poklesem CRP, naopak při neúspěšné léčbě přetrvává zvýšení. Zde jen doplním, že empiricky však víme, že i mnohé bakteriální infekce mohou probíhat i bez většího zvýšení CRP, obzvláště když neprobíhají s velkou rychlostí.
zde pěkný článek: https://www.alphega-lekarna.cz/web/consumer-facing/crp-test
níže videonávod

K papírkům:
Zánět ledvin často aspoň v prvopočátku a u menších dětí začíná horečkou bez dalších zjevných projevů. Proto je dobré vyšetřit k vysokému CRP a tzv.němé ostatní klinice - tedy minimálním dalším projevům krom horečky a schvácenosti, také moč. Někdy může člověka až překvapit, jak velmi rychle se zánět močových cest šíří. Při tom se objevují změny v močových parametrech. Obyčejně se na papírku barví krev, leukocyty, protein a tzv. nitrity, produkty metabolismu baktérií.

Záludný chyběním některých projevů bývá ale třeba i zánět středouší, který ale povětšinou nasedá na akutní respirační infekt, virózu, takže CRP může být nejprve nízké a pak v druhé době vyleze. Atd.

Viry povětšinou moc CRP nezvyšují, i když některé (třeba rotaviry, noro viry, chřipka a jistě i covid), jsou schopné CRP taky vyhnat do větších hodnot.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rady a doporučení pro domácí karanténu - ke stažení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z důvodů uzavření školy vydané vládou, prosím, rodiče o vytištění tiskopisu, a potvrzení školou,
my vydáváme ošetřovné jen při nemoci dítěte, děkuji.

 
Tiskopis žádosti na ošetřovné.pdf - ke stažení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------