Koronavirus 2019-nCoV

 Ke stažení
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Karanténní opatření v souvislosti s covid - info Ministerstva zdravotnictví
Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.
„Opatření vydáváme dnes po důkladné konzultaci s hygieniky. Do materiálu jsme zapracovali jejich konstruktivní připomínky. Aby se s novým postupem měli čas seznámit praktičtí lékaři, opatření vejde v účinnost 1. září,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR, Jarmila Rážová.
Izolace u osob, kterým bylo RT PCR testem prokázána přítomnost SARS-CoV-2 a nemají příznaky onemocnění COVID-19, se nově nařizuje v minimální délce trvání 10dnů. U pozitivně testovaných osob, které mají příznaky onemocnění COVID-19 se doba izolace upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku. Izolace se ukončuje po uplynutí stanovené doby bez PCR testu, s výjimkou osob pracujících ve zdravotních a sociálních službách, kde je vyžadováno ukončení PCR testem. PCR test u těchto pracovníků se provede 10. den izolace, v případě pozitivního výsledku se zopakuje za dalších 5 dní.
Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření určeny jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým, se nařizuje karanténní opatření v minimální délce 10 dnů. Doba karanténních opatření se počítá ode dne posledního kontaktu. Nařizuje se provést jeden PCR test mezi 1. a 5. dnem a druhý PCR test 10. den. V případě pozitivního testu se osoba izoluje. V případě negativního testu a absenci klinických příznaků lze karanténní opatření ukončit.
V případě, že osoby jsou dlouhodobě PCR pozitivní a bez příznaků onemocnění COVID-19, a potřebují z podložených důvodů osvědčit bezinfekčnost, provede se některé z alternativních laboratorních metod (např. LAMP, antigenním test anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích).
Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Věnujte pozornost novému mimořádnému opatření MZ ČR z dnešního dne 26.2.2021 (Č. j.: MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN), platnému od 1.3.2021. Vláda na svém včerejším jednání odsouhlasila změnu mimořádného opatření k izolacím a karanténám, kterým se prodlužuje doba izolace a karantény na 14 dnů, u osob ve společné domácnosti pak na 21 dnů,a to i pro bezpříznakové osoby.  A stále platí, že lze karanténu / izolaci ukončit jedině za splnění druhé podmínky, a to, že je dotyčný alespoň 3 dny bez příznaků!! Prosím, dodržujte spolu s 3R už nyní.

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

https://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě. 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař či hygiena  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci,

M.Ryjáčková
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Manuál k eRoušce 2.0.

Vážení rodiče, pacienti,
zde je zpracovaný manuál k eRoušce, která je
součástí projektu Chytré karantény. Nová aplikace je aktivním nástrojem v boji proti šíření koronaviru. Protože jsme si vědomi, že řada lékařů přijde do kontaktu s lidmi, kteří tuto aplikaci budou požívat připravili jsme pro ně praktický manuál. V něm najdete nejen popis, jak eRouška funguje, ale zároveň i všechny důležité odpovědi na otázky, které mohou přijít od pacientů.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Očkování

Vážení, k dnešnímu datu 31.3. platí doporučení vakcinologů k očkování dětí, tedy očkování nepřerušovat a neodkládat a to především u kojenců a batolat, jak neživé vakcíny, tak spalničky. Při přerušení očkování existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnit lékárničku
Prosím pokud mohu poprosit, doporučila bych , vybavte se domácím CRP a močovými papírky Dekaphan, či Hexaphan, lze zakoupit v lékárně, ať jste co nejvíce mobilní a nejsoběstačnější bez nutnosti se exponovat riziku. Jsem stále k dispozici v ordinaci buď na ordinačním čísle - privátním mobilu, nebo mailu.
Dekaphan (10) navíc oproti Hexaphanu(6) umožňují odlišit lépe močové infekce a potíže s vylučovacím systémem.

Proč CRP a papírky:
Když má dítě horečku a nic moc k tomu v klinickém stavu, podle čeho se orientovat dál, je dobré pomoci si nějakým dalším vyšetřením. Potřebujeme především odlišit bakteriální onemocnění, které může navíc rychle postupovat, a které vyžaduje antibiotika, od onemocnění virového, na které antibiotika nezaberou, ale léčí se tzv, symptomaticky, tzn. léčbou se snažíme mírnit příznaky.

Pomohou nám papírky na moč a právě CRP.
CRP - Substance, kterou tělo vytváří při zánětu různého původu v jeho časné fázi, na začátku. Rychlý a vysoký vzestup CRP (typicky na hodnoty nad 60 mg/l) doprovází především akutní bakteriální infekce - nutnost ATB, méně obvykle také mykotické infekce. Virové infekce naproti tomu bývají charakterizovány relativně malým vzestupem CRP (zpravidla pod 40 mg/l), ale i zde v některých případech můžeme vidět vysoké hodnoty (rotaviry, noro viry, chřipka, asi i covid). Stanovení velikosti CRP proto napomáhá v rozhodnutí, zda zahájit léčbu antibiotiky, resp.může pomoci v souhrnu s dalšími nálezy nasměrovat k diagnóze. Úspěšná antibiotická terapie se pak projeví rychlým poklesem CRP, naopak při neúspěšné léčbě přetrvává zvýšení. Zde jen doplním, že empiricky však víme, že i mnohé bakteriální infekce mohou probíhat i bez většího zvýšení CRP, obzvláště když neprobíhají s velkou rychlostí.
zde pěkný článek: https://www.alphega-lekarna.cz/web/consumer-facing/crp-test
níže videonávod

K papírkům:
Zánět ledvin často aspoň v prvopočátku a u menších dětí začíná horečkou bez dalších zjevných projevů. Proto je dobré vyšetřit k vysokému CRP a tzv.němé ostatní klinice - tedy minimálním dalším projevům krom horečky a schvácenosti, také moč. Někdy může člověka až překvapit, jak velmi rychle se zánět močových cest šíří. Při tom se objevují změny v močových parametrech. Obyčejně se na papírku barví krev, leukocyty, protein a tzv. nitrity, produkty metabolismu baktérií.

Záludný chyběním některých projevů bývá ale třeba i zánět středouší, který ale povětšinou nasedá na akutní respirační infekt, virózu, takže CRP může být nejprve nízké a pak v druhé době vyleze. Atd.

Viry povětšinou moc CRP nezvyšují, i když některé (třeba rotaviry, noro viry, chřipka a jistě i covid), jsou schopné CRP taky vyhnat do větších hodnot.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rady a doporučení pro domácí karanténu - ke stažení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z důvodů uzavření školy vydané vládou, prosím, rodiče o vytištění tiskopisu, a potvrzení školou,
my vydáváme ošetřovné jen při nemoci dítěte, děkuji.

 
Tiskopis žádosti na ošetřovné.pdf - ke stažení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------