Lékařská potvrzení

Potvrzení je oprávněn vydávat dle zákona 373/2011Sb.pouze registrující praktický lékař pro děti a dorost , nevydává jej zastupující lékař.

Vážení rodiče,

žádáme Vás, aby jste si všechna zdravotní potvrzení (lékařské posudky ke studiu SŠ, VŠ, plavecký výcvik, lyžařské kurzy, školy v přírodě, zotavovací akce, tábory, sportovní kroužky, MŠ...) vyřizovali v dostatečném předstihu.

Tato potvrzení je oprávněn vydávat dle zákona č.373/2011Sb pouze registrující praktický lékař pro děti a dorost po předchozím komplexním vyšetření dítěte, nevydává jej zastupující lékař.

K vystavení lékařského posudku si doneste  řádně vyplněné formuláře ze školy, popřípadě stažené z webových stránek školy.

Dle zákona má lékař k vydání posudku 10 pracovních dnů ode dne dodání podkladů k jeho vypracování, zejména lékařských zpráv z odborných ambulancí.

V rámci  možností se budeme snažit vydat posudek co nejdříve.

Posudky budou vydávány pouze oprávněné osobě - zákonnému zástupci dítěte či plnoletému jedinci oproti podpisu o jeho převzetí.

Děkujeme za pochopení.