AKTUÁLNĚ

Z důvodů nemoci sestřičky ordinuji sama, prosím objednávání očkování, prevencí,posudků, nechte až na příští týden, ordinuji jen akutní nemocné.
 
19.9.2023 7,30-13,30
20.9,2023  8-13 / nemodní do 10.30 po objednání/
21.9. 2023 8 - 13 / nemocní do 10.30 po objednání/
22.9.2023  7.45 -11.30 / nemocní do 10.30 po objednání/
 

Děkuji za pochopení.
--------------------------------------------------------

Zrušení zdravotních (potravinářských průkazů) od 1.7.2023

1.7.2023 vstupuje v účinnost novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zásadní změnou je zrušení povinnosti mít zdravotní průkaz pro fyzické osoby (povinnost byla u činností epidemiologicky závažných), resp. zrušení zdravotního průkazu jako takového.

Jakub Uher

-------------------------------------------------------

Aktuálně není možné do naší ordinace přijít bez objednání!!!
Do naší ordinace je nutné se předem objednat, pořadí pacientů určuje lékař, dle epidemiologické situace.
Pro konzultace, a zda bude třeba dorazit k ošetření, také vždy předem volejte, pište!!!
-------------------------------------------------------

Nefrologické vyšetření pro 5 leté děti

V rámci studie probíhající na pediatrické klinice v Motole je možné provést nefrologické vyšetření u 5 letých zdravých dětí. Bližší informace naleznete níže: 

V rámci studie, která nyní probíhá na našem pracovišti dětské nefrologie, nabízíme kompletní vyšetření ledvin a krevního tlaku. Cílem vyšetření je zhodnotit rizikové faktory rozvoje kardiovaskulárních komplikací v dospělosti, jako jsou akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a další. Součástí vyšetření je jednorázový odběr krve (funkce ledvin, cholesterol, tzv. inzulínová rezistence), vyšetření ranní moči (známky chronického onemocnění ledvin), ultrazvuk ledvin, kompletní antropologické vyšetření (zhodnocení růstu a stavu výživy) a 24 hodinové ambulantní měření krevního tlaku („tlakový Holter“, dítě má 24h nasazenou manžetu na paži, která je připojená k malému přístroji v kabelce, který pravidelně měří tlak).

K tomu, aby mohlo být Vaše dítě vyšetřeno v rámci naší studie, musí splňovat následující kriteria:

 • Věk 5 let.

 • Porodní hmotnost 2500 – 4000g.

 • Gestační týden 38. – 42 (porod „v termínu“).

 • Nekomplikovaný průběh porodu a poporodního období.

 • Dítě nemá diagnostikovanou hypertenzi, chronické onemocnění ledvin nebo onemocnění, které může vést k poškození ledvin a hypertenzi.

 • Dítě nemá geneticky potvrzenou vadu spojenou s poruchou vývoje ledvin a vývodných cest močových.

 

Pokud byste měli zájem o vyšetření a Vaše dítě splňuje výše uvedená kritéria, kontaktujte mě prosím na dále uvedený mail, do zprávy napište rodné číslo dítěte, pojišťovnu, PSČ a telefonní kontakt. Následně se Vám ozvu s nabídkou termínů.

Předem děkuji za Váš zájem.

MUDr. Patrik Konopásek - FN Motol, Pediatrická klinika, Oddělení dětské nefrologie

Kontakt: patrik.konopasek@fnmotol.cz

--------------------------------------------------
Ke stažení
Doporučení pro očkování proti onemocnění covid - 19RNA vakcínám
AstraZeneca.pdf
Comirnaty.pdf
Karantény a neschopenky.pdf
Moderna.pdf
Ošetřovné o prázdninách.pdf

--------------------------------------------------

Vzhledem k oběma setrvale zvonícím telefonům, kdy se každý druhý telefonát týká situace kolem karantén a COVIDU, hygiena je zahlcena, a my ji suplujeme, díky čemuž jsme zahlceni také, je obtížné se k nám dovolat. Proto se prosím držte následujících informací, možná Vám budou stačit a nebudete muset volat. Tím výrazně pomůžete provozu ordinace.

Nám i hygieně můžete pomoci se samotrasováním a vyplněním žádanky v případě kontaktu s COVID pozitivní osobou

Pokud bylo vaše dítě nebo vy sami v kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou, vyplňte samotrasovací formulář na stránkách

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o opatrenich/samotrasovani

Je tam i možnost samo-vyplnění žádanky na odběr a nabídne se Vám správný termín, kdy na test dojít. Zkuste se prosím pokusit o tuto formu. Při takto velkém množství karantén nám to velmi odlehčí.

---------------------------------------------
Od 17.1.2022 opět platí nová pravidla týkající se izolací a karantén

Karanténa

 • Karanténa se týká všech už i očkovaných osob, které byly v kontaktu s nakaženým v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před prvními příznaky jeho nemoci, nebo u asymptomatických 2 dny před průkazem pozitivního testu.
 • Karanténa je stanovena na 5 dní (den provedení testu COVID+ (COVID pozitivní) osoby se nepočítá). Dále je ale třeba monitorovat zdravotní stav a  osoba po kontaktu dalších 5 dní musí nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu.
 • Pokud je osoba v karanténě bez příznaků, PCR test už se nedělá.
 • Pokud se během následujících 14dní od kontaktu s COVID+ osobou objeví příznaky, je ale nutné absolvovat PCR COVID-19 test.

Karanténu nám prosím nahlaste formou emailu detskylekar-vokovice@seznam.cz. Do mailu napište jméno dítěte, datum narození, datum posledního kontaktu s nakaženým (nebo datum testu osoby ze stejné domácnosti) a příznaky případného onemocnění. Popřípadě datum do kdy karanténu máte, pokud ji určila hygiena.

Posléze nám prosím napište do mailu i výsledek testu pokud je negativní!
V případě pozitivity lépe zavolejte či  napište.


PCR pozitivní osoby

 • Doba izolace nemocných byla zkrácena na minimálně 5 dní (den testu se nepočítá, je dnem nultým), izolaci lze ale ukončit až po odeznění příznaků a to když COVID+ osoba už více než 2dny žádné příznaky nevykazuje.
 • Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace 
 • Závěrečný PCR test se nedělá.


Žádanka při příznacích infektu
V případě příznaků infektu Vám samozřejmě žádanku vystavíme my nebo hygiena. Využijte možnost 5 PCR testů zdarma. Žádanka je digitální, lékařem vložena on-line do systému, nic se neposílá emailem ani nevyzvedává osobně (papírově či jinak). Žádanka je přístupná všem pracovníkům odběrových míst v celé ČR, bez omezení. Na Vás je pouze zarezervovat si termín v libovolném odběrovém místě a dostavit se tam s kartičkou pojištěnce.

Opět se dostáváme často do situací že není možnost telefony stíhat zvedat, proto můžete v případě nemožnosti se dovolat dojít i na dobrovolný PCR test (děti do 18let a očkovaní mají 5 PCR testů měsíčně zdarma)

Pozitivní antigenní test ve škole
Při pozitivitě antigenního testu při screeningovém testování ve školách by Vám pro dítě měla vystavit škola potvrzení o pozitivitě testu, následně byste se měli, ideálně po objednání, dostavit na odběrové místo, kde Vám žádanku na PCR test vystaví na základě potvrzení ze školy a test provedou. Nemělo by nutno nás o žádanku žádat, je to snaha o to ulevit systému.

Pro očkované
Nyní už i pro očkované platí karanténa po kontaktu s COVID + osobou. Karanténa se týká všech osob které byly v kontaktu s nakaženým v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před prvními příznaky jeho nemoci, nebo u asymptomatických 2 dny před průkazem pozitivního testu.

Karanténa je stanovena na 5 dní (den provedení testu COVID+ osoby se nepočítá). Dále je ale třeba monitorovat zdravotní stav a osoba po kontaktu dalších 5 dní musí nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu.

Pokud je osoba v karanténě bez příznaků, PCR test už se nedělá.

Pokud se během následujících 14dní od kontaktu s COVID+ osobou objeví příznaky, je ale nutné absolvovat PCR COVID-19 test.

I pokud nevíte o kontaktu s nakaženým a jevíte příznaky onemocnění COVID-19, je třeba PCR test absolvovat!
--------------------------------------------------


Postup k získání Evropského certifikátu po prodělané nemoci COVID-19, očkování, či provedení antigenního nebo PCR testu

Lze jej získat na webu https://ocko.uzis.cz

 • Máte-li rodné číslo a občanský průkaz, zatrhněte 1. volbu
 • Nemáte-li, zvolte 2. volbu (mobilní telefon a emailová adresa, kterou jste uvedli při testování či očkování, jméno) – tato volba je vhodná pro děti bez OP či cizince
 • Zadejte jednorázový PIN kód, který Vám dorazí na uvedený mobil
 • Stáhněte a/nebo vytiskněte certifikát, který se následně objeví


Ošetřování Člena Rodiny (OČR) v případě karantény

V případě uzavření školy či celé třídy z důvodu karantény, vydává „ošetřovačku“ samotná škola. Tiskopisy mají k dispozici školy, či je možné si je stáhnout na adrese – https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd. S podrobnými informacemi na adrese – https://www.mpsv.cz/osetrovne.
OČR u karantén je možné jenom pro děti do 10 ti let. Tímto nám také ulehčíte práci.

V případě karantény při jiném kontaktu, kdy škola není uzavřená nebo z důvodu izolace (onemocnění Dovid-19), vystavuje Ošetřování Člena Rodiny naše ordinace.
--------------------------------------------------
Očkování proti meningokoku od ledna 2022 pro 14-15 leté
Úhrady se od nového roku rozšíří i u očkování proti meningokovým infekcím. Nově by jej měly zdravotní pojišťovny hradit mládeži ve věku mezi čtrnáctým a 15 rokem.
--------------------------------------------------

Schválená úhrada očkování proti meningokokům
27. 4. 2020 byl publikován ve Sbírce zákon č. 205/2020 (viz příloha), kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tedy i novela zákona č. 48/1997 Sb. obsahující paragraf, týkající se úhrady očkování proti meningokokům u nejmenších dětí. To tedy znamená, že očkování proti meningokokům bylo zařazeno mezi hrazená očkování.

Účinnost zákona je oproti očekávání již od 1. května 2020. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku (maximálně 5 měsíců + 30 dní) věku a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve 2. roce života. Tyto věkové indikace splňují vakcíny Bexsero (IMO B, držitel registrace GSK) a Nimenrix (IMO A, C, W, Y, držitel registrace Pfizer).

Bexero - úhrada

Změna

Příjem nových pacientů, po předchozí domluvě dle aktuální situace.
 

Šest rad, jak předcházet chřipce
V době zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění dbát na posílení imunity a nezapomínat na několik pravidel, jak případné nemoci předejít. Zde je pár rad, jak na to:

1) Dbejte na zvýšenou hygienu. Čekárny u doktora či dopravní prostředky, to jsou nejčastější místa, kde se můžete lehce nakazit. A proto je žádoucí dodržovat základní hygienické návyky. Nezapomínejte si pravidelně mýt ruce, používat dezinfekci a při kýchání či kašlání si zakrývat ústa a nos.

 2) Dodržujte pitný režim. Pro správné fungování našeho organismu se doporučuje denně vypít přibližně dva litry tekutin. To se samozřejmě také odvíjí od fyzické zátěže či stravy. Častou mýlkou je tvrzení, že stačí doplnit příjem tekutin například večer, když přijdete z práce. Opak je pravdou, vodu byste měli mít při ruce celý den. Na škodu není ani pravidelné pití bylinných čajů, které pomáhají pročistit organismus.

 3) Jezte vyváženou stravu bohatou na vitaminy. Právě všudypřítomné bakterie neustále útočící na náš imunitní systém jsou největší hrozbou, která nás může upoutat na lůžko. Nezapomínejte tedy doplňovat váš jídelníček o potravu bohatou na vitaminy.

 4) Nepodceňujte teplé oblečení. Již naše babičky vás v mládí vždy upozorňovaly na důležitost teplých svršků. Zatímco ale tenkrát jste jejich tvrzení nepřikládali žádný význam, dnes si na to jistě rádi vzpomenete. Chraňte si ledviny, hlavu a uši, a to i v případě, kdy pouze přebíháte z práce do auta. Právě rychlé teplotní změny jsou jedním z nejčastějších příčin nemoci.

5) Pomáhejte si enzymy. Pokud existuje doba, kdy je záhodno investovat do vašeho zdraví, je to právě nyní. Existuje spoustu léků posilujících oslabenou imunitu a pomáhajících v případě, kdy chřipka již udeřila.

6) Dopřávejte si odpočinek. Ač se vám to může zdát nereálné, právě dostatečný spánek vám pomáhá překonávat vyčerpávající zimní období. Dospělým jedincům se doporučuje spát osm hodin denně, aby se naše tělo stihlo regenerovat a bylo tak připravené na boj s bacily.

 


V ordinaci máme nově přístroj pro vyšetření novorozenecké žloutenky

 
Bilirubin MBJ 20
 
 

 

MBJ20 je ruční přístroj určen pro klinické vyšetření novorozenecké žloutenky. Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena pouhým přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. Díky této technologii jsou novorozenci vyvarování nepohodlí, které je typicky spojeno s odebíráním krevního vzorku.

 •    Klinické vyšetření novorozenecké žloutenky a hyperbilirubinemie
 •    Okamžitý a přesný výsledek celkového bilirubinu
 •    Bezbolestné, neinvazivní, neinfekční vyšetření

   

Výskyt spalniček na území Prahy

Podle dostupných aktuálních informací lékařů, mikrobiologických laboratoří a epidemiologů je v ČR od začátku roku 2018 zaznamenáván výskyt onemocnění spalničkami.

K 2.2.2018 je v ČR registrováno 11 případů onemocnění.


Původcem onemocnění je virus spalniček. Klinická kritéria pro onemocnění spalničkami jsou horečnatý stav s generalizovaným exantémem (exantém – vyrážka) trvajícím déle než 3 dny, kterému předchází katarální příznaky, teploty nad 38°C a jeden nebo více z následujících příznaků: kašel, rýma, Koplikovy skvrny na sliznici v ústech, zánět spojivek. Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den před začátkem prodromálních příznaků a končí do čtyř dnů po vzniku exantému.

Spalničky patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, velmi snadno se šíří vzdušnou cestou. K šíření onemocnění napomáhá existence nenaočkovaných skupin osob, u kterých nebylo dosaženo minimálně 95% proočkovanosti dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, která je nezbytná k dosažení tzv. kolektivní imunity. Dojde-li k nahromadění takovýchto skupin osob v určitém kolektivu nebo regionu, vznikají vhodné podmínky pro šíření viru v populaci a vznik epidemie.

Vzhledem k snadnému přenosu spalniček a podobností příznaků v počátečním stadiu jiných respiračních onemocnění je důležité myslet v rámci diferenciální diagnózy i na možnost onemocnění spalničkami.

Pro snížení rizika onemocnění jak spalničkami, tak i dalšími respiračními onemocněními je důležité dodržovat obecná preventivní hygienická opatření:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. 
Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí. 
Myjte si často a opakovaně ruce:

 • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění
 • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše. 
Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči - snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod. 
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním - zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.