Informace k očkování

Každé očkování znamená zvýšenou zátěž pro organizmus.

Očkujeme pouze zdravé děti. Večer před očkováním změřte vaše dítě, zda nemá teplotu.

  Neočkujeme:
  • pokud jsou alergické projevy (pylová alergie, zhoršení atopického ekzému, kopřivka .......),
  • pokud je dítě v inkubační době ( pokud má např. sourozenec, nebo někdo v okolí infekční nemoc např. plané neštovice, spálu......).
 
  Po očkování:
  • je nutno setrvat 30 minut pod dohledem lékaře - v čekárně nebo poblíž ordinace,
  • zajistěte dítěti klid bez tělesné zátěže, neplánujte cestu mimo domov,
  • může být reakce do 48 hodin - zvýšená teplota, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, tyto reakce se mohou běžně vyskytnout,
  • pokud dojde k závažnější reakci po očkování - teplota nad 38, neztišitelný pláč, alergická vyrážka, nahlaste tyto reakce lékaři.
 
Je nutno počítat s možnými výše zmíněnými celkovými a místními reakcemi, jako je únava, malátnost, zvýšená teplota, otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu. Nepodceňujte proto dodržování klidového režimu, bez fyzické aktivity i v následujících nejméně 3 dnech, v den očkování raději zůstaňte doma, zvláště se vyvarujte místům s větší koncentrací lidí, tj. větší pravděpodobností nějaké nákazy.

 

Očkování proti meningokoku od ledna 2022 pro 14-15 leté

Úhrady se od nového roku rozšíří i u očkování proti meningokovým infekcím. Nově by jej měly zdravotní pojišťovny hradit mládeži ve věku mezi čtrnáctým a 15 rokem.

Hrazené očkování proti meningokokům se rozšiřuje

Bakterie meningokoku se šíří kapénkovou infekcí a počáteční příznaky jsou jen těžce odlišitelné od virových onemocnění, jako je například chřipka. Onemocnění přitom může mít i velmi komplikovaný průběh.

Z veřejného zdravotního pojištění mají vakcínu proti meningokoku B dnes plně hrazenou kojenci, je-li očkování zahájeno do 12 měsíců věku, a dále adolescenti, je-li očkování zahájeno od 14. do 15. roku věku. Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od 14. do 16. roku věku.

Očkování proti meningokoku A, C, W, Y je plně hrazeno od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku, nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Nově se tato věková kategorie rozšiřuje od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku. Očkování je také hrazeno v případě rizikových skupin (vždy do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.)¨
Předpokládá se další aktualizace doporučení stran přeočkování za 7-10 let po poslední dávce vakcín pro obě skupiny meningokoků, informace bude upřesněna.
 
 

Očkování proti HPV a test HPV DNA

HPV viry způsobují nejen rakovinu děložního hrdla, ale například také genitální bradavice a řadu dalších chorob. Očkovat by se proto proti HPV tedy měli dívky i chlapci. Z veřejného zdravotního pojištění je dnes plně hrazeno, pokud je zahájeno mezi 13. a 14. rokem věku. Od ledna se věkový interval rozšíří a očkování bude plně hrazeno, pokud bude zahájeno ve věku od 11 let až do 15 let.

 

Očkování dětí proti Covid 19 , nové Covid certifikáty
1. 6. 2021

V naší ordinaci zatím proti onemocnění Covid 19 neočkujeme. Děti nad 16 let můžete registrovat na očkování v očkovacím centru od pátku 4. června.

Jakmile bude spuštěna registrace nad 12 let ,také platí prozatím registrace do očkovacího centra.

S registrací dětí na očkování prosím neváhejte, je hrozba importu nových infekčnějších mutací.

Děti z hlediska průběhu choroby nepatří mezi rizikové skupiny. Ani jim se však komplikace spojené s covidem nevyhýbají. Známý je například vzácný, ale závažný syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS-TS), který vede k zánětu cév a může vyústit v multiorgánové selhání. PIMS postihuje 1 na 1000 dětí. V České republice byly tímto syndromem postiženy stovky dětí, 5 dětí zemřelo. / 60 lidí zemřelo do 35 let/ .

Po očkování se mi prosím napište, zapíšeme očkování do zdravotní dokumentace  dítěte.

Nové certifikáty potvrzující očkování proti onemocnění COVID-19, prodělání nemoci nebo negativní test vydává od úterý 1. června 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Zájemci si je mohou vyzvednout na portálu
https://ocko.uzis.cz. Na uvedeném portálu lze provést také výměnu původních certifikátů o provedeném očkování za nové, které mají jednotný vzhled certifikátů Evropské unie. Dolaďuje se QR kod.

Certifikát pro děti bez občanského průkazu nebo cizince bude přístupný od 7.6. na
ocko.uzis.cz

Tzv. Covid pasy se připravují od 1. července