Informace k očkování

Každé očkování znamená zvýšenou zátěž pro organizmus.

Očkujeme pouze zdravé děti. Večer před očkováním změřte vaše dítě, zda nemá teplotu.

  Neočkujeme:
 • pokud jsou alergické projevy (pylová alergie, zhoršení atopického ekzému, kopřivka .......),
 • pokud je dítě v inkubační době ( pokud má např. sourozenec, nebo někdo v okolí infekční nemoc např. plané neštovice, spálu......).
 
  Po očkování:
 • je nutno setrvat 30 minut pod dohledem lékaře - v čekárně nebo poblíž ordinace,
 • zajistěte dítěti klid bez tělesné zátěže, neplánujte cestu mimo domov,
 • může být reakce do 48 hodin - zvýšená teplota, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, tyto reakce se mohou běžně vyskytnout,
 • pokud dojde k závažnější reakci po očkování - teplota nad 38, neztišitelný pláč, alergická vyrážka, nahlaste tyto reakce lékaři.
 
Je nutno počítat s možnými výše zmíněnými celkovými a místními reakcemi, jako je únava, malátnost, zvýšená teplota, otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu. Nepodceňujte proto dodržování klidového režimu, bez fyzické aktivity i v následujících nejméně 3 dnech, v den očkování raději zůstaňte doma, zvláště se vyvarujte místům s větší koncentrací lidí, tj. větší pravděpodobností nějaké nákazy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Informace k úhradám a schématu vakcinace proti meningokokům:

Situace se vyvinula velmi rychle, vše se usazuje a informace se tříbí. Před několika dny došlo ke změně SPC (příbalového letáku) a doporučených očkovacích schémat vakcín. Lze shlédnout na  www.sukl.cz . Též došlo k přesné definici úhrady vakcín pro jednotlivé věkové skupiny.

Meningokok B (Bexsero)
 
Je-li očkování zahájeno po 1.5.2020 a před dovršením 6.měsíce věku dítěte:
 • U dětí od 2. měsíce do dovršení 6 .měsíce věku je schéma 2+1, první dávka může být aplikována od 9. týdně, druhá dávka za dva měsíce od dávky první a třetí dávka nejdřívě za 6m od dávky druhé, optimálně ve věku 12-15měsíců.
 • Všechny 3 dávky jsou hrazeny pojišťovnou, pokud je očkování zahájeno před 6.m věku.
 • U kojenců, kteří zahájili očkování před 6.m. věku a před 1.5.2020, po 1.5. jsou již starší 6m, očkují se ve schématu 2+1, přičemž dávka či dávky aplikované před 1.5.2020 platí rodič a uplatní na pojišťovně, druhou a /nebo 3. dávku, kterou zbývá aplikovat, pak uhradí pojišťovna, je-li tato aplikována po 1.5.2020
 • Nedonošenci se očkují bez korekce k věku, tozn.od 2.kalendářního měsíce od porodu.
 • Nejsou výjimky v úhradě ze zdravotní indikace (jako je tomu např. u pneumokoka) při zahájení i v pozdějším věku. Tozn., pojišťovna hradí jen tehdy, je -li vakcinace zahájena do 6m věku.

Nové schéma vakcinace dle věku platné od 5/2020:
 • očkování od 9.týdne do dovršení 6.m schéma 2+1 (0, 2, >6m optim. mezi 12.-15.m věku)
   
 • 6.m až do 1.narozenin 2+1 (0,2, >2m ve 2.roce života)
 • od >12m do <24m 2+1 (0,2, :12 až 23m od předchozí série)
 • od 2 let 2+0 (0,>2m)
 • U starších dětí hradí vakcinaci rodič. Lze požádat o příspěvek pojišťovnu, v rámci preventivních programů. VZP hradí zvětšiny jednu dávku, ostatní pojišťovny dle jejich preventivních programů, cca od 300 do 1500 Kc, je ale třeba sledovat, situace se aktuálně rychle proměňuje.


  Bexsero - úhrada

-----------------------------------------------------------------------------------
Meningokok C, resp. menigokoky A, C, W135, Y (Nimenrix)
 
Nakonec je plná úhrada pojišťovnou vyhrazena pouze na jednu dávku, a to pro vakcinaci ve 2.roce věku (v intervalu 1.den po 1.narozeninách až do 2.narozenin).
 • Vakcinaci je však doporučeno zahájit od 2.m věku, vzhledem k vysoké incidenci meningokokových nákaz před dovršením 6.m věku.
Nové schéma vakcinace platné od 5/2020:
 • Kojenci >6týdnů a <6m věku: schéma 2+1, 1,dávka, za 2m druhá dávka a třetí dávka minim.za 6m optim. mezi 12. a 15.m věku (je hrazena dávka v druhém roce života, první dvě dávky nakonec hradí rodič, může požádat o příspěvek na pojišťovně)
 • Kojenci starší 6měsíců 1+1 dávka, přičemž druhá dávka nejméně za dva měsíce po předchozí dávce a zároveň po 12.m věku (je hrazena dávka v druhém roce života, první dávku nakonec hradí rodič, může požádat o příspěvek na pojišťovně)
 • Děti po 12.m věku, dospívající a dospělí pouze 1 dávka. (je hrazena dávka v druhém roce života pro děti od 1.dne po 1.narozeninách do 2.narozenin, u starších je třeba požádat o úhradu z preventivních programů, dávku hradí rodič)
--------------------------------------------------------------------------------
Předpokládá se další aktualizace doporučení stran přeočkování za 7-10 let po poslední dávce vakcín pro obě skupiny meningokoků, informace bude upřesněna.
--------------------------------------------------------------------------------