Informace k očkování

Každé očkování znamená zvýšenou zátěž pro organizmus.

Očkujeme pouze zdravé děti. Večer před očkováním změřte vaše dítě, zda nemá teplotu.

  Neočkujeme:
 • pokud jsou alergické projevy (pylová alergie, zhoršení atopického ekzému, kopřivka .......),
 • pokud je dítě v inkubační době ( pokud má např. sourozenec, nebo někdo v okolí infekční nemoc např. plané neštovice, spálu......).
 
  Po očkování:
 • je nutno setrvat 30 minut pod dohledem lékaře - v čekárně nebo poblíž ordinace,
 • zajistěte dítěti klid bez tělesné zátěže, neplánujte cestu mimo domov,
 • může být reakce do 48 hodin - zvýšená teplota, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, tyto reakce se mohou běžně vyskytnout,
 • pokud dojde k závažnější reakci po očkování - teplota nad 38, neztišitelný pláč, alergická vyrážka, nahlaste tyto reakce lékaři.
 
Je nutno počítat s možnými výše zmíněnými celkovými a místními reakcemi, jako je únava, malátnost, zvýšená teplota, otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu. Nepodceňujte proto dodržování klidového režimu, bez fyzické aktivity i v následujících nejméně 3 dnech, v den očkování raději zůstaňte doma, zvláště se vyvarujte místům s větší koncentrací lidí, tj. větší pravděpodobností nějaké nákazy.
 
 

Očkování dětí proti Covid 19 , nové Covid certifikáty
1. 6. 2021

V naší ordinaci zatím proti onemocnění Covid 19 neočkujeme. Děti nad 16 let můžete registrovat na očkování v očkovacím centru od pátku 4. června.

Jakmile bude spuštěna registrace nad 12 let ,také platí prozatím registrace do očkovacího centra.

S registrací dětí na očkování prosím neváhejte, je hrozba importu nových infekčnějších mutací.

Děti z hlediska průběhu choroby nepatří mezi rizikové skupiny. Ani jim se však komplikace spojené s covidem nevyhýbají. Známý je například vzácný, ale závažný syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS-TS), který vede k zánětu cév a může vyústit v multiorgánové selhání. PIMS postihuje 1 na 1000 dětí. V České republice byly tímto syndromem postiženy stovky dětí, 5 dětí zemřelo. / 60 lidí zemřelo do 35 let/ .

Po očkování se mi prosím napište, zapíšeme očkování do zdravotní dokumentace  dítěte.

Nové certifikáty potvrzující očkování proti onemocnění COVID-19, prodělání nemoci nebo negativní test vydává od úterý 1. června 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Zájemci si je mohou vyzvednout na portálu
https://ocko.uzis.cz. Na uvedeném portálu lze provést také výměnu původních certifikátů o provedeném očkování za nové, které mají jednotný vzhled certifikátů Evropské unie. Dolaďuje se QR kod.

Certifikát pro děti bez občanského průkazu nebo cizince bude přístupný od 7.6. na
ocko.uzis.cz

Tzv. Covid pasy se připravují od 1. července.
--------------------------------------------------------------------------------

Nová doporučení ČVS - očkování těhotných, očkování proti chřipce  a covidu - ke stažení:


 

Informace k úhradám a schématu vakcinace proti meningokokům:

Situace se vyvinula velmi rychle, vše se usazuje a informace se tříbí. Před několika dny došlo ke změně SPC (příbalového letáku) a doporučených očkovacích schémat vakcín. Lze shlédnout na  www.sukl.cz . Též došlo k přesné definici úhrady vakcín pro jednotlivé věkové skupiny.

Meningokok B (Bexsero)
 
Je-li očkování zahájeno po 1.5.2020 a před dovršením 6.měsíce věku dítěte:
 • U dětí od 2. měsíce do dovršení 6 .měsíce věku je schéma 2+1, první dávka může být aplikována od 9. týdně, druhá dávka za dva měsíce od dávky první a třetí dávka nejdřívě za 6m od dávky druhé, optimálně ve věku 12-15měsíců.
 • Všechny 3 dávky jsou hrazeny pojišťovnou, pokud je očkování zahájeno před 6.m věku.
 • U kojenců, kteří zahájili očkování před 6.m. věku a před 1.5.2020, po 1.5. jsou již starší 6m, očkují se ve schématu 2+1, přičemž dávka či dávky aplikované před 1.5.2020 platí rodič a uplatní na pojišťovně, druhou a /nebo 3. dávku, kterou zbývá aplikovat, pak uhradí pojišťovna, je-li tato aplikována po 1.5.2020
 • Nedonošenci se očkují bez korekce k věku, tozn.od 2.kalendářního měsíce od porodu.
 • Nejsou výjimky v úhradě ze zdravotní indikace (jako je tomu např. u pneumokoka) při zahájení i v pozdějším věku. Tozn., pojišťovna hradí jen tehdy, je -li vakcinace zahájena do 6m věku.

Nové schéma vakcinace dle věku platné od 5/2020:
 • očkování od 9.týdne do dovršení 6.m schéma 2+1 (0, 2, >6m optim. mezi 12.-15.m věku)
   
 • 6.m až do 1.narozenin 2+1 (0,2, >2m ve 2.roce života)
 • od >12m do <24m 2+1 (0,2, :12 až 23m od předchozí série)
 • od 2 let 2+0 (0,>2m)
 • U starších dětí hradí vakcinaci rodič. Lze požádat o příspěvek pojišťovnu, v rámci preventivních programů. VZP hradí zvětšiny jednu dávku, ostatní pojišťovny dle jejich preventivních programů, cca od 300 do 1500 Kc, je ale třeba sledovat, situace se aktuálně rychle proměňuje.
Očkování proti meningokoku od ledna 2022 pro 14-15 leté
Úhrady se od nového roku rozšíří i u očkování proti meningokovým infekcím. Nově by jej měly zdravotní pojišťovny hradit mládeži ve věku mezi čtrnáctým a 15 rokem.

--------------------------------------------------------------------------------
  Bexsero - úhrada

-----------------------------------------------------------------------------------
Meningokok C, resp. menigokoky A, C, W135, Y (Nimenrix)
 
Nakonec je plná úhrada pojišťovnou vyhrazena pouze na jednu dávku, a to pro vakcinaci ve 2.roce věku (v intervalu 1.den po 1.narozeninách až do 2.narozenin).
 • Vakcinaci je však doporučeno zahájit od 2.m věku, vzhledem k vysoké incidenci meningokokových nákaz před dovršením 6.m věku.
Nové schéma vakcinace platné od 5/2020:
 • Kojenci >6týdnů a <6m věku: schéma 2+1, 1,dávka, za 2m druhá dávka a třetí dávka minim.za 6m optim. mezi 12. a 15.m věku (je hrazena dávka v druhém roce života, první dvě dávky nakonec hradí rodič, může požádat o příspěvek na pojišťovně)
 • Kojenci starší 6měsíců 1+1 dávka, přičemž druhá dávka nejméně za dva měsíce po předchozí dávce a zároveň po 12.m věku (je hrazena dávka v druhém roce života, první dávku nakonec hradí rodič, může požádat o příspěvek na pojišťovně)
 • Děti po 12.m věku, dospívající a dospělí pouze 1 dávka. (je hrazena dávka v druhém roce života pro děti od 1.dne po 1.narozeninách do 2.narozenin, u starších je třeba požádat o úhradu z preventivních programů, dávku hradí rodič)
--------------------------------------------------------------------------------
Předpokládá se další aktualizace doporučení stran přeočkování za 7-10 let po poslední dávce vakcín pro obě skupiny meningokoků, informace bude upřesněna.
--------------------------------------------------------------------------------