Zdravotní způsobilost ke sportovní činnosti

Upozorňuji všechny zájemce o vystavení nejrůznějších potvrzení pro sportovní kluby, že dle Vyhl. č. 391/2013Sb. je registrující praktický lékař pro děti a dorost kompetentní vystavit posudek k vykonávání organizovaných a výkonnostních sportů, ale ne pro sporty vrcholové. K vystavení posudku je nutné provést prohlídku sportovce. Vyhláška přesně stanovuje náplň takovéto prohlídky, lékař je povinen nařízení dodržet a rodiče i trenéři pak požadavek lékaře, resp. zákonodárce respektovat. Bez splnění všech nám uložených povinností nemůžeme posudek potvrdit. (Upozorňuji na přílohu č.1 této vyhlášky, která definuje zdravotně náročné sportovní disciplíny, které mají specifické požadavky na sportovní prohlídku.) Nevyžadujte vystavení formulářů na počkání, není to z kapacitních důvodů možné. Děkujeme za pochopení.

Postup je následující:

1. V naší ordinaci (nebo u trenéra, některé kluby to již umožňují) vyzvednete formulář k objasnění, o jaký druh sportu se jedná a jaká prohlídka je od lékaře požadována.

2. V naší ordinaci vyzvednete a vyplníte dotazník pro sportovce k odhalení rizik náhlé srdeční smrti.

3. V případě, že se jedná o výkonnostní sport, sami si zajistíte provedení EKG s popisem křivky (tedy bez doporučení lékaře) a následně se objednáte k prohlídce do naší ordinace (ekg není nutné k prohlídce pro organizovaný sport).

4. Ke sportovní prohlídce (vždy po domluvě se sestrou) s sebou tedy přinesete vyplněný formulář s požadavkem prohlídky, dotazník, EKG + popis, je-li nutné, dále vzorek ranní moče. Dítě do 15-ti let věku musí doprovázet dospělá osoba (jako je tomu i v případě nemoci).

Jak EKG, tak sportovní prohlídka je placená požadujícím, tedy rodičem, není hrazená ze zdravotního pojištění (stejně je tomu i v případě vyšetření sportovním lékařem). Sportovní prohlídku pro vrcholový sport provádí pouze lékař sportovní, který ale může provádět prohlídku pro všechny druhy sportů, obvykle k tomu vyžaduje výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího pediatra. Požadovaný posudek nesmí vystavit jiný než registrující nebo sportovní lékař.