Očkování - změny v očkování v r. 2018, informace a upozornění pro rodiče

  1. základní očkování hexavalentní očkovací látkou (proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a proti přenosné dětské obrně) se změnilo ze schématu 3+1 na 2+1 (2 dávky podané v intervalu dvou měsíců mezi první a druhou dávkou (ve 2. a 4 měsíci věku), a třetí dávka podaná mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte (alespoň 6 měsíců od 2. dávky)). U nedonošených dětí - základní očkování hexavalentní očkovací látkou se provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky, tedy schéma 3+1.
  2. očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR vakcína – Priorix, Priorix tetra) je možno zahájit již od 13. měsíce věku, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte. Druhá dávka se posunuje od dovršení pátého roku do dovršení šestého roku věku dítěte.
  3. od ledna 2018 hradí pojišťovny nepovinné očkování proti HPV infekci u chlapců za stejných podmínek jako u děvčat. Podmínkou úplného nebo částečného hrazení od pojišťoven je skutečnost, že chlapci musí mít v příslušném kalendářním roce 13 let a nebudou starší 14 let. V uvedeném věku musí být naočkováni alespoň první dávkou. Týká se tedy i chlapců, kteří již měli 13-letou preventivní prohlídku v roce 2017 a v roce 2018 ještě nedosáhli 14 let !
  4. Očkování proti pneumokokům nově ve schématu 2+1 (Prevenar 13, Synflorix)
  5. přehled příspěvků zdravotních pojišťoven v roce 2018 s odkazy na jednotlivé pojišťovny uvádí tato webová stránka - https://www.avenier.cz/cz/prispevky. Informace jsou aktuální k 2. lednu 2018. Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si ověřte u svojí pojišťovny.

                       Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Termín-věk dítěte                       Povinné očkování                                        Nepovinné očkování

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Termín-věk dítěte            Povinné očkování                                Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 1. do  5. měsíce Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    

od 6. týdne

    Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc     Rotavirové nákazy Rotateq 3. dávka
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(2. dávka - za 2 měsíce po
1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za
2 měsíce po 1. dávce)
11.-15. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice Varilrix
(1. dávka)
       
Varilrix
(2. dávka
za 2až 6měsíců)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix
(přeočkování)
   
Spalničky, zarděnky, příušnice
 
Priorix (2. dávka)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. rok     Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil (celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců)
14. rok (u neočkovaných v 10-11letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

* hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.Více zde: https://www.matrasova-detskylekar.cz/ockovani/ockovaci-kalendar/
Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 1. do 5. měsíce Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc     Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka - za 2.měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za 2.měsíce po 1. dávce)
11.-15. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice Varilrix(1. dávka)
        Varilrix(2. dávka za 2až 6 měsíců)
5. - 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka)    
Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix(přeočkování)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. rok     Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil(celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

 

* hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.