Screening sluchu u dětí ve věku 5-ti let

18.01.2019 13:18

V návaznosti na ustanovení Věstníku MZ ČR,částka 11/2018,s.59-61

Screening sluchu u dětí ve věku 5-ti let.

  • Praktický dětský lékař posílá dítě v rámci preventivní prohlídky v 5 letech dítěte na vyšetření sluchu k ORL lékaři nebo foniatrovi.
  • Screening sluchu v 5 letech věku se neprovádí u dětí, u kterých již byla diagnostikována trvalá porucha sluchu v minulosti nebo celkový a mentální stav dítěte nedovoluje vyšetření tónovou audiometrií.
  • Screening sluchu provádí ORL lékař nebo foniatr.
  • Obsahem screeningu sluchu 5letých dětí je anamnéza osobní a rodinná, spolu s ORL vyšetřením včetně otoskokopie a tónová audiometrie. 5. Tónová audiometrie se provádí v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované intenzity na frekvencích 0,5, 1, 2 a 4 kHz. Výsledek vyšetření hodnotí ORL lékař nebo foniatr.
  • Výsledek screeningu předává lékař ORL/foniatrie formou zprávy praktickému dětskému lékaři.
  • Screening vykazuje lékař zdravotní pojišťovně jako zdravotní výkon „Audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let (kód 71112)“.
  • Výsledek tónové audiometrie je zapsán lékařem ORL/foniatrem nebo dětským lékařem do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte na stránku preventivní prohlídky v 5 letech dítěte (tónová audiometrie v normě, nedoslýchavost vlevo, vpravo nebo oboustranně).
  • V případě poruchy sluchu provede ošetřující ORL lékař nebo foniatr další vyšetření k diagnostice nedoslýchavosti a naplánuje další postup.
 

Screening sluchu u dětí ve věku 5-ti let

Vyšetření bude prováděno ORL amb.po předchozím objednání:

Praha 6, zdravotní středisko Ruzyně,

K Letišti 544/21, 1.patro, tel.: 220 112 552

e-mail:orlruzyně@usni.cz

sestra Beníšková