Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích, školy v přírodě, lyžařské výcviky a letní tábor

23.11.2017 10:38

Od 1.11.2017  vešla platnost novela zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích, školy v přírodě, lyžařské výcviky a letní tábory má nově platnost 2 roky. Vždy je však nutné provést prohlídku posuzovaného dítěte, nejedná se již o výpis z dokumentace. Při systematických preventivních prohlídkách vám na vyžádání vystavíme tento posudek dle platného ceníku. Pokud je doba od poslední prevence delší než 3 měsíce, je nutné pro Posudek způsobilosti přijít i s dítětem. Prohlídka k vydání posudku není hrazena pojišťovnou. Prosím nepožadujte vydání posudku bez dítěte. Na prohlídku je nutné se objednat.